Пациентът може да води нормален полов живот, без смущения в ерекцията