Бо­­лест­­­та на Бех­­­те­­рев пред­­с­­­тав­­­ля­­ва хро­­нич­­­но прог­­­ре­­си­­ра­­що въз­­­па­­ли­­тел­­­но ав­­­то­­и­­мун­­­но за­­бо­­ля­­ва­­не на гръб­­­нач­­­ния стълб със за­­ся­­га­­не на съ­­сед­­­ни­­те ста­­ви