“СТИНГ” внася скъпоструващи медикаменти за аптеките на отложено плащане