Първата минерална баня в селището е построена през 1868 г. от Мидхад паша